22/07/2024

Общи условия

stambeto

1. Въведение
A) Общи правила
1.1 Използването от Ваша страна на продуктите, софтуера, услугите и уебсайтовете от групата на ФУТБОЛ 24 ПАРТНЪРС ООД (наричани общо „Услуги“ в този документ и изключващи всички услуги, които ФУТБОЛ24 Ви предоставя по силата на отделно писмено споразумение) подлежи на регулиране от условията на настоящето правнообвързващо споразумение между Вас и ФУТБОЛ24. „ФУТБОЛ24“ означава ФУТБОЛ 24 ПАРТНЪРС ООД , чийто основен адрес на управление е град София, бул. “Брюксел” № 1, ЕИК 130277328
1.2 Ако не е прието друго в писмен вид с ФУТБОЛ24, Вашето споразумение с ФУТБОЛ24 винаги включва като минимум общите условия, посочени в този документ. По-нататък те са наричани „Универсални условия“.
1.3 Вашето споразумение с ФУТБОЛ24 включва освен универсалните условия и всички допълнителни условия под формата на съобщение или допълнение към Универсалните условия за един или всички сайтове от групата на ФУТБОЛ24, имащо отношение към услугите, които Ви се предоставят. По-нататък всички тези допълнения са наричани „Допълнителни условия“. Когато за дадена услуга са в сила допълнителни условия, Вие можете да се запознаете с тях в сайта предоставящ самата услуга, като Ви препоръчваме това да става преди нейното ползване.
1.4 Универсалните условия, заедно с допълнителните условия, представляват споразумение с правнообвързваща сила между Вас и ФУТБОЛ24 по отношение на използването на услугите от Ваша страна. Важно е да отделите време да ги прочетете внимателно. Събирателно това юридическо споразумение се нарича по-нататък „Условията“.
1.5 Ако има противоречие между посоченото в допълнителните условия и посоченото в универсалните условия, допълнителните условия имат предимство по отношение на съответната услуга.
1.6. Използването на „УСЛУГИТЕ“  на сайтовете на „ФУТБОЛ 24 ПАРТНЪРС ООД“ се счита за приемане на настоящите Условия чрез факта на използването им. Ако не приемате настоящите Условия, моля не използвайте сайтовете на ФУТБОЛ24
1.7. Освен, ако не е посочено друго, всяка нова функционалност увеличаваща или обогатяваща настоящите  Услуги на ФУТБОЛ24, включително създаването или придобиването на нови за ФУТБОЛ 24 ПАРТНЪРС ООД сайтове и предоставените от  тях за потребителите на ФУТБОЛ24  услуги, ще са  обект на настоящите условия за ползване.
1.8. Услугите предоставяни чрез сайтовете от групата на ФУТБОЛ 24 ПАРТНЪРС ООД, който можете да достигнете по няколко начина, включително, но не само чрез мрежата World Wide Web, но и чрез PDA, мобилен телефон и RSS емисии. Тези условия за ползване  се прилагат, когато получавате достъп до услугите на  сайтове на „ФУТБОЛ 24 ПАРТНЪРС ООД“, независимо на какво устройство и независимо от начина, по който ги достъпвате.
1.9. УСЛУГИТЕ на сайтовете на ФУТБОЛ24.БГ  включват, но не се ограничават само до:- достъп до предоставяните през уеб браузър информационни ресурси/данни на сайтовете на ФУТБОЛ24;- възможност на потребители да създават и споделят дигитално съдържание произведено от тях- участие във форумите и коментарите  на сайтовете на ФУТБОЛ24;- създаване и персонализация на потребителски профили посредством регистрация, която дава възможност за достъп до зоните на сайтовете на ФУТБОЛ 24 ПАРТНЪРС ООД изискващи регистрация;- получаване на email – бюлетини от регистрираните Потребители на сайтовете  на ФУТБОЛ 24 ПАРТНЪРС ООД.- получаване на  имейл нотификации, за потребителски активности, както и спрямо функционалности за регистрирани потребители изповащи сайтовете на ФУТБОЛ 24 ПАРТНЪРС ООД
1.10. На сайтовете от групата на ФУТБОЛ24 може да присъстват и услуги предлагани от партньори на ФУТБОЛ24. “ПАРТНЬОР” е всяко лице, с което ФУТБОЛ 24 ПАРТНЪРС ООД се намира в договорни отношения, което има право да предоставя на регистрираните Потребители на сайта допълнителна информация за предоставяни от Партньорите стоки и услуги, включително чрез изпращане на търговски съобщения до посочените от потребителите електронни адреси.
(B) промени в условията за ползване
1.11. „ФУТБОЛ 24 ПАРТНЪРС ООД“ може да  промени, да добавя или премахва части от тези Условия за ползване по всяко време. Всички промени, които правим в Условията за ползване ще бъдат отразени на тази страница. Промените влизат в сила веднага след публикуването им. Ваша отговорност е да се запознавате с  тези Условия за ползване преди всяко използване на сайта и продължавайки  да използвате сайтовете на „ФУТБОЛ 24 ПАРТНЪРС ООД“, Вие се съгласявате с всички промени.
1.12. Ако някое от тези Условия за ползване или всички бъдещи ПРОМЕНИ в тези условия , са неприемливи за Вас, моля не използвайте сайтове на „ФУТБОЛ 24 ПАРТНЪРС ООД.
(C) Промени в сайтовете на ФУТБОЛ24
1.13. ФУТБОЛ24 може да промени или  прекрати всеки аспект, услуга или характиеристика на сайтовете си по всяко време, включително но неограничаващо се до съдържание, часове на разположение, както и оборудване (софтуер и/или хардуер) необходимо за достъп или употреба.
(D) Регистрация
1.14. Някой части от сайтовете на ФУТБОЛ 24 ПАРТНЪРС ООД изискват регистрация от потребителите. Попълвайки регистрационната форма и въвеждайки имейл адреса си и парола ще се счита, че  сте приели тези условия за ползване. Също така, абонирайки се, за която и да е от нашите  имейл услуги се счита, че сте приели тези условия за ползване.
1.15. Ако сте регистриран потребител, на които и да е от сайтовете на ФУТБОЛ 24 ПАРТНЪРС ООД трябва да прочетете нашите условия за поверителност, които са неразделна част от тези условия за ползаване.
1.16. Когато се регистрирате, за да ползвате услугите на конкретен сайт,  Вие се регистрирате, като частно лице, потребител на сайтовете на ФУТБОЛ24. Достъпа до зоните на сайтовете изискващи регистрация се  осъществява чрез потребителското ви име и парола генерирани по време на регистрационния процес, за съответния сайт.
1.17. Регистрирайки се за конкретен сайт от сайтовете на групата  на ФУТБОЛ 24 ПАРТНЪРС ООД Вие си създавате индивидуален потребителски профил чрез, които получавате достъп до зоните изискващи регистрация за конкретния сайт . Във вашия профил, Вие се задължавате да предоставяте пълна, вярна, истинска и точна информация.
На всеки 18 месеца от началната дата на регистрацията на потребителя ФУТБОЛ24 ще напомня на потребителя да осъвремени информацията в профила си.
1.18. ФУТБОЛ 24 ПАРТНЪРС ООД ви позволява достъп до регистрационните зоните на сайтовете  на ФУТБОЛ24  при условие, че:
i) Имейл адреса, потребителското ви име  и паролата ви за достъп са персонални и не се използват от никой друг за достъп до регистрационните зони за конкретен сайт от сайтовете на групата  на ФУТБОЛ 24 ПАРТНЪРС ООД.ii) Няма да правите нищо, което да помогне всеки, които не е регистриран потребител, да получи достъп до зоните на сайтовете на ФУТБОЛ24 изискващи регистрация.(iii) Няма злонамерено да създавате допълнителни регистрационни акаунти, за  конкретен сайт, злоупотребяващи с функионалностите на сайтовете от групата на ФУТБОЛ24, или с други потребители, нито да се опитвате да представите себе си като друг потребител.
1.19. Когато се регистрирате в даден сайт на ФУТБОЛ24 Вие давате своето съгласие “Инвестро.БГ” АД в качестовто си на администратор на лични данни, да съхранява и обработва Ваши лични данни, доброволно предоставени от Вас. С акта на регистрация Вие давате своето съгласие ФУТБОЛ 24 ПАРТНЪРС ООД да получавате информационни бюлетини от сайтовете на групата под формата на електронни съобщения, СМС и др. подобни на доброволно посочените от Вас електронни адреси, телефони и др. При всяко подобно уведомяване ФУТБОЛ24 ще Ви предоставя възможност да се откажете за в бъдеще от получаването на конкретния информационен бюлетин.
1.20. Вие също така разбирате и се съгласявате, че услугите предоставяни от ФУТБОЛ 24 ПАРТНЪРС ООД за регистрирани потребители  могат също да съдържат определени комуникации от ФУТБОЛ 24 ПАРТНЪРС ООД, като съобщения свързани с услуги предоставяни от ФУТБОЛ 24 ПАРТНЪРС ООД, административни съобщения и корпоративния нюзлетър на ФУТБОЛ 24 ПАРТНЪРС ООД.  И тези комуникации се считат за част от използването на услугите на ФУТБОЛ 24 ПАРТНЪРС ООД и  Вие не сте в състояние да се отпишете да не ги получавате.
E) Оборудване
1.21. Вие сте отговорни за осигуряването на обурудване (хардуер и/или софтуер)чрез  което да имате достъп до услугите на ФУТБОЛ24, както и че този достъп може да Ви въвлича в разходи (такси) към трети страни (като интернет доставчика или такси за време за разговори).  ФУТБОЛ24 не носи отговорност за тези. Вие носите отговорност за всички подобни разходи (такси), включително и тези, свързани с излагане или доставка на реклами.
2. Общо и потребителско съдържание
2.1 Съдържание генерирано от потребители на сайтовете на ФУТБОЛ24 2.1.1 Вие нямате право да качвате (upload), да разпространявате или  по друг начин да публикувате в сайтовете на ФУТБОЛ24  клеветническо, нецензурирано, обидно, порнографско или по друг начин незаконно или противоречащо на морала съдържание.
2.1.2 Бъдете учтиви, с използването на сайтовете на ФУТБОЛ24 вие се съгласявате, че няма да застрашавате, заплашвате или вербално да злоупотребявате с останалите  потребители използвайки клеветнически и/или  вулгарен език или  съзнателно да нарушавате дискусиите с поварящи се съобщения, безсмислени съобщения или „спам“.
2.1.3 Използвайте уважаващ  език. Като при всяка общност оналйн дискусиите процъфтяват само когато нашите потребители се чувстват добре дошли и в безопасност. Вие се съгласявате да не използвате език, които обижда и/или дискриминира на основата на раса, религия, националност, пол, сексуални предпочитания, възраст, образование, увреждания и др.подобни. Омразната реч от всякъкъв  вид е основание за незабавно и трайно прекратяване на достъпа до  всички или част от услугите на сайтовете на  ФУТБОЛ24.
2.1.4 Дебатирайте, но не атакувайте. В една общност пълна с мнения и предпочитания, хората винаги се разминават. “ФУТБОЛ24.БГ“ АД насърчава активното дискусии и приветства разгорещен дебат в сайтовете на ФУТБОЛ24. Но лични нападки са пряко нарушение на настоящите Условия за ползване и са основание за незабавно и трайно прекратяване на достъпа до всички или част от функционалностите (услугата) на сайтовете на ФУТБОЛ 24 ПАРТНЪРС ООД
2.1.5. Забраняват се злоумишлените действия. Злоумишлени действия са действия или бездействия, нарушаващи Интернет етиката или нанасящи вреди на лица, свързани към Интернет или асоциирани мрежи, изпращане на нежелана поща (SPAM, JUNK MAIL), препълване на каналите (FLOOD), получаване на достъп до ресурси с чужди права и пароли, използване на недостатъци в системите с цел собствена облага или добиване на информация (HACK), извършване на действия, които могат да бъдат квалифицирани като промишлен шпионаж или саботаж, повреждане или разрушаване на системи или информационни масиви (CRACK), изпращане или предизвикване на “троянски коне” (системи за неоторизиран отдалечен контрол) или предизвикване инсталация на вируси, смущаване нормалната работа на останалите потребители на Интернет и асоциираните мрежи, извършване на каквито и да е било действия, които могат да се квалифицират като престъпление или административно нарушение по българското законодателство или по друго приложимо право;
2.1.6 Вие имате право да използвате сайтовете   на  „ФУТБОЛ24.БГ“ само с нетърговска цел. Вие нямате право да разпространявате или по друг начин  публикувате без изричното изразено писмено съгласие на ФУТБОЛ 24 ПАРТНЪРС ООД материали съдържащи реклама, промоция на продукт или  услуга или искане за набиране/даряване на средства.
2.1.7 Вие приемате, че съдържането, което публикувате в сайтовете на ФУТБОЛ 24 ПАРТНЪРС ООД (т.е генерирано от  потребителите съдържание, включващо, но не ограничаващо се до коментари, съобщения във  форумите, ревюта, текст, споделени активности, видео, аудио и снимки, както  и компютърен код и апликации) може да бъде редактирано, премахвано, модифицирано, публикувано, предавано и показвано от ФУТБОЛ 24 ПАРТНЪРС ООД. И  вие се отказвате от всякакви права, които може да имате от изменението,промяната или премахването на съдържанието  несъгласувано с Вас.
2.2. Наблюдение.
ФУТБОЛ 24 ПАРТНЪРС ООД има право, но не и задължението, да наблюдава Потребителско съдържание, публикувано или качено на сайтовете на ФУТБОЛ24, за да се определи съответствие с тези Условия за ползване и всички оперативни правила, установени от ФУТБОЛ24, за да отговарят на всички законови, подзаконови или задължителни предписания на правителството. Въпреки, че ФУТБОЛ24.БГ не е задължен да следи, редактира или премахва  потребителско съдържание, публикувано или качено в сайтовете от групата, ФУТБОЛ24.БГ си запазва правото на преценка по свое усмотрение да редактира, откаже да публикува или премахне без предупреждение потребителско съдържание публикувано или качено на сайтовете на ФУТБОЛ24.БГ по всяко време и по всякаква причина, и Вие носите цялата отговорност за създаването на резервни копия и замяна на всяко потребителско съдържание, публикувано на сайта за  своя сметка и  разходи.
2.3. Потребителско съдържание, предоставено от вас ще се счита за неконфиденциално и ФУТБОЛ24 не е длъжен да третира това потребителско съдържание като защитена (конфиденциална) информация, освен по силата на условията за поверителност. Без да ограничава гореизложеното, ФУТБОЛ24 си запазва правото да използва всяко потребителско съдържание, което счита за подходящо. ФУТБОЛ24 не е длъжен да ви заплаща за материали, които представяте или за възможността за редактиране, изтриване или модифициране по друг начин на потребителско съдържание, след като то е било представено на ФУТБОЛ24.
3. Авторски права.
Авторско съдържание в сайтовете на ФУТБОЛ24
3.1. Всички изображения, картинки, текстове, документи, бази данни, компютърни програми и друга информация, генерирани от екипа на ФУТБОЛ 24 ПАРТНЪРС ООД и/или намиращи се на сайтовете от групата на ФУТБОЛ 24 ПАРТНЪРС ООД, са собственост на ФУТБОЛ 24 ПАРТНЪРС ООД и съответно се ползват със закрилата на Закона за авторското право и сродните му права и всички международни актове в сила за Република България, както и релевантните актове на Европейския съюз (освен ако друго не е изрично указано на съответния сайт за конкретния случай).
3.2. Разрешава се използване на цели или части от съдържание публикувано в този уебсайт (уебсайтове) в обема и вида, предоставени чрез RSS канал на съответния раздел на уебсайта, за персонална, нетърговска употреба  при условие, че това не причинява вреди за ФУТБОЛ 24 ПАРТНЪРС ООД и техните услуги, при ясно текстово обозначаване на името на съответния сайт и посочване на линк към него.
3.3. Информацията, получена чрез RSS канал не може да бъде пряко или непряко изменяна, разпространявана и/или възпроизвеждана като производни RSS продукти. ФУТБОЛ 24 ПАРТНЪРС ООД си запазва правото да преустанови подаването на информация чрез RSS канали по всяко време, без да дължи предварително уведомление.
3.4. Конкретно в сайта Blog.bg възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията от Вас като потребители става след изричното разрешение на техния автор.
3.5. Възпроизвеждането и копирането на материали от сайтовете на “ФУТБОЛ24.БГ” АД, включително по актуални икономически, политически или религиозни теми, без предварителното съгласие на “ФУТБОЛ24.БГ” АД, е забранено.
3.6. Всяко възпроизвеждане, разпространение, промяна, публичен показ и др. подобни или свързани действия на част или цялото съдържание на уебсайт от групата на ФУТБОЛ 24 ПАРТНЪРС ООД, различно от посоченото по-горе, е забранено и се преследва по предвидения от закона ред, освен ако е налице изрично съгласие на ФУТБОЛ 24 ПАРТНЪРС ООД за съответния вид използване. Всяко лице, което не съобразява своето поведение с посочените по-горе изисквания, носи гражданскоправна, административна и/или наказателна отговорност за своите действия и/или бездействие.
4. Съдържание предоставено от трети страни.
4.1. ФУТБОЛ 24 ПАРТНЪРС ООД е разпространител (и не е издател ) на съдържание  предоставяно  от трети страни и потребители. Всякакви мнения, съвети, становища, услуги, оферти или друга информация или съдържание, изразено или предоставено от трети страни, включително информациони доставчици или потребители на ФУТБОЛ24, са тези на съответните автори (и) или дистрибутор (и), а не на ФУТБОЛ 24 ПАРТНЪРС ООД. ФУТБОЛ 24 ПАРТНЪРС ООД, нито какъвто и да е доставчик на информация не гарантира за точността, пълнотата или полезността на съдържанието, нито пригодността му за определена цел. (Виж точка 6 по-долу за разпоредбите, уреждащи ограничаването на пасивите и изключване на отговорност на гаранция.)
4.2. В много случаи, съдържанието което е на разположение чрез сайтовете на ФУТБОЛ24 представлява становищата и преценките  на съответния потребител или доставчик на информация, не по договор с ФУТБОЛ 24 ПАРТНЪРС ООД. ФУТБОЛ 24 ПАРТНЪРС ООД нито подкрепя, нито е отговорно за точността и надеждността на което и да е становище, консултативна помощ или изявлението направено в сайт на ФУТБОЛ24 от трета страна. При никакви обстоятелства  ФУТБОЛ 24 ПАРТНЪРС ООД не ще носи отговорност за вредите, причинени от Вашето ползване или разчитане  на информацията, получена чрез сайтовете на ФУТБОЛ 24 ПАРТНЪРС ООД. ФУТБОЛ 24 ПАРТНЪРС ООД  не носи отговорност за действия или бездействие от Ваша страна въз основа на информацията, която е представена на сайтовете на ФУТБОЛ24. Ваша отговорност е да се оцени точността, пълнотата или полезността на информацията, мнение, съвет или друго съдържание достъпни чрез сайтовете на ФУТБОЛ24. Моля да потърсите съвет от специалисти, в зависимост от случая, по отношение на оценката на всяка конкретна информация, мнение, съвет или друго съдържание.
5. Публикуване на съдържание
5.1. Когато ни изпращате текст, снимки, видео или други графични и/или мултимедйини материали, Вие правите това в съответствие с условията за ползване на сайтовете на ФУТБОЛ 24 ПАРТНЪРС ООД
5.2. Това означава, че вие се съгласявате, че Вие сте създали текстовите, графичните и/или мултимедийни материали или, че Вие имате разрешение от или сте оторизиран от собственика на материала да ни го изпратите. Изпращайки материала ни предоставяте не ексклузивен безплатен лиценз да публикуваме, препубликуваме или използваме по друг начин текстовите, графичните и/или мултимедийни материали във всякъкъв формат, включително и без ограничение в принт и електорнен формат.
5.3. Избрани текстове, фотографии, графични материали, мултимедийни, видео материали ще бъдат публикувани по усмотрение на редакторите и Вие няма да получите възнаграждение дори и ако  материалите ви бъдат публикувани, освен ако имате изрична писмена уговорка с ФУТБОЛ24 за това.
5.4. Ние можем да променяме текстовите, графичните и/или мултимедийни материали, както смятаме за подходящо да се появяват в сайтовете на ФУТБОЛ 24 ПАРТНЪРС ООД, като можем да премахваме тези материали от сайтовете на  ФУТБОЛ 24 ПАРТНЪРС ООД по всяко време.
5.5. Вашето име ще бъде публикувано заедно с Вашите текстови, графични, мултимедйини, и/или видео материали, но ние може да променяме  или изтриваме коментари, които Вие представяте заедно със самите материали.
5.6. ВАЖНО: Вие или собственикът на текстови, графични, мултимедйини, и/или видео материали притежавате правата върху тези изпратени до нас материали и Вие сте свободни да препубликувате тези материали, където Вие или собственикът на материалите желаете под каквато и да е форма.
6. Реклами и промоции
6.1. Може да  виждате рекламни материали, публикувани от трети страни в сайтовете на ФУТБОЛ24. Индивидуалните рекламодатели са единствено отговорни за съдържанието на рекламите материали, които публикуват в сайтовете на ФУТБОЛ24, включително гарантирането, че те отговарят на съответното законодателство. Ние не носим отговорност за съдържанието на рекламните материали, включително и без ограничение, всяка грешка, пропуск или неточност в тях.
6.2. Ако искате да рекламирате в сайтовете на ФУТБОЛ 24 ПАРТНЪРС ООД, посетете http://www.reklama.investor.bg/ , за повече информация.
7. Лични данни
7.1 ФУТБОЛ 24 ПАРТНЪРС ООД е администратор на лични данни, регистриран по Закона за защита на личните данни.
7.2. ФУТБОЛ 24 ПАРТНЪРС ООД се ангажира да гарантира неприкосновеността на информацията, съдържаща лични данни, предоставяна от потребителите онлайн посредством попълнени заявки за регистрация. Разкриване е възможно единствено в случаите когато информацията е изискана от държавни органи или длъжностни лица, оправомощени със закон да изискват и събират информация съдържаща лични данни и при спазване на нормативно установения ред.
7.3. ФУТБОЛ 24 ПАРТНЪРС ООД може да предоставя събраната статистическа информация за посещаемостта на сайта на рекламодатели/рекламни агенции, които водят статистика за кликанията върху техните рекламни банери и линкове, да изготвя вътрешни статистики, както и зацелите на директния маркетинг (своите и на Партньори).
7.4. С приемането на настоящите Общи условия, Потребителят се съгласява с обработването на личните му данни за целите на директния маркетинг. Потребителят има право да възрази срещу обработването на личните му данни за целите на директния маркетинг, като изпрати писмено съобщение до ФУТБОЛ 24 ПАРТНЪРС ООД на посочения адрес или e-mail за контакти.
8. Отказ от гаранции; Ограничаване на отговорност.
8.1. ФУТБОЛ 24 ПАРТНЪРС ООД не носи отговорност за последиците, в т.ч. евентуални вреди, породени от или свързани по какъвто и да е начин с достъпа, употребата или невъзможността за употреба на сайтовете на ФУТБОЛ 24 ПАРТНЪРС ООД. Цялата информация на сайта се предоставя в съответствие с действащото българско законодателство, без гаранция от страна на ФУТБОЛ 24 ПАРТНЪРС ООД за нейната ненакърнимост и безопасност от злонамерени атаки на трети лица.
8.2. ФУТБОЛ 24 ПАРТНЪРС ООД не носи отговорност за субективните възприятия и интерпретация на точността, пълнотата и полезността на информационните ресурси на този сайт.
8.3. ФУТБОЛ 24 ПАРТНЪРС ООД не носи отговорност за информацията (в т.ч. за нейната пълнота и достоверност), съдържаща се в web сайтове, към които настоящият сайт съдържа препратки.
8.4. ФУТБОЛ 24 ПАРТНЪРС ООД не носи отговорност за съдържанието на изображения, картинки, текстове, документи и друга информация, генерирани от потребители в сайтовете от групата на ФУТБОЛ 24 ПАРТНЪРС ООД. Но ФУТБОЛ 24 ПАРТНЪРС ООД си запазва правото да премахва и/или променя по всяко време и по своя преценка всеки един материал, генериран от потребител.
8.5. ФУТБОЛ 24 ПАРТНЪРС ООД има право на обезщетение за всички вреди, разноски и претенции на трети лица, които са следствие от нарушение на тези общи условия и/или нерегламентирана употреба на услугите на сайта.
9. Обезщетения.
9.1. Вие се съгласявате да защитавате, обезщетите и пазите ФУТБОЛ 24 ПАРТНЪРС ООД, неговите дъщерни фирми  и техните директори, ръководители, служители и агенти от и срещу всички искове и разноски, включително адвокатски хонорари, произтичащи от използването от Вас или Вашия профил на сайтовете от групата на ФУТБОЛ24.БГ.
10. Прекратяване.
10.1. Ако поради  някаква причина вярваме, че не се съобразявате с условията за ползване и изискванията поставяни от тях, можем да прекратим достъпа до регистрационите зони на някои или на всички от сайтовете на ФУТБОЛ24 незабавно и без предварително да Ви уведомяваме за това.
10.2. Прекратяване на регистрацията.
Ако искаме да прекратим регистрация Ви в някои от сайтовете на ФУТБОЛ24, ще го направим, като ви изпратим уведомителен имейл за прекратяване на регистрацията ви. Вашия регистрационнен  имейл, потребителско име и парола ще станат невалидни незабавно. Генерираното от Вас съдържание ще бъде запазаено за разумен срок от време като ще Ви бъде дадена възможност да си го изтеглите.

Този сайт използва бисквитки. Ако желаете да прочете повече и да промените своите настройки вижте повече Приемам Прочети повече

P