Последни новини
40 млн. лева ще струва новото бижу на Колежа

Ръководството на Ботев и община Пловдив усилено работят за разреша­ването на сложния казус със стадион „Христо Ботев“. Кметът Иван Тотев потвърди, че след развалянето на нас­тоящия договор за концесия, ще бъде подписан нов, в кой­то ще се включат още площи покрай съоръжението и ще има промени в про­екта.

 

Общо 40 000 000 лева ще бъдат ин­вестирани за новото бижу на Колежа, като по-голямата част от тази сума е за стадиона. Пред­виждат се средства обаче за нов ба­сейн, както и зали, които да се ползват от различни спорто­ве като бокс, борба, художествена гим­настика и други.

 

Финансиране ще се осигури, както от инвеститора Георги Самуилов, така и от съвместни проекти с общината и ми­нистерството на младежта и спорта.

 

Процедурата по развалянето на ста­рата концесия вече е в ход, а след нейното приключване веднага ще се прис­тъпи към действие по новия проект. В него ще се включи и парцел с 12 метра по ширина зад три­буна „Изток“, където ще се изгради подземен паркинг. За целта ще бъде съборена старата казарма и незакон­ните ромски пост­ройки в района.

 

Според предиш­ния проект за ре­монт на Колежа по­добна сума бе запи­сана като инвести­ция само в стадио­на. След рухването на КТБ обаче проектът бе замразен, а по него бяха усвоени не повече от 10 милиона лева.

 

В момента специалисти изчисляват как възможно най-изгодно да се постигне търсения ефект и феновете на Ботев да се завърнат в своя дом.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *