Черноморец

Лично кметът на Бургас иска спешна финансова инспекция на футболния Черноморец

Кметът Димитър Николов е поискал спешна финансова инспекция на ПСФК „Черноморец“ АД. Това той е направил с входирана извънредна докладна записка. В нея той посочва, че в последните години Общинският съвет активно упражнява правата на общината в клуба, като се правиха опити за спасяване на стадион „Черноморец“.

„В тази връзка се избираха и временни комисии, които да водят преговори с представители на другия акционер „Петрол Холдинг“ АД. Комисиите, създадени да проучват състоянието на дружеството и да провеждат преговори с упълномощени представители на акционери и кредитори на дружеството за установяване на намеренията им, възможностите за възстановяване на собствеността на Община Бургас върху имотите – терен, сгради и съоръженията, с които е извършена апортна вноска и евентуално придобиване на контрол и собственост върху капитала на дружеството, не успяха да постигнат резултат, тъй като не им е предоставяна достатъчно информация“, пише градоначалникът.

Затова с цел получаване на обективна информация за финансовото състояние на дружеството той счита, че е необходимо да бъде поискано извършване на финансова инспекция от Агенция за държавна финансова инспекция.

„Законът за държавната финансова инспекция предвижда, че на такава инспекция подлежат търговските дружества с блокираща квота държавно или общинско участие в капитала. За организиране на защитата на дружеството по образуваните срещу него дела е от значение незабавно сезиране на агенцията за извършването на такава проверка“, посочва още в мотивите си Николов.

Той иска и допускане на предварително изпълнение на решението.

Малко по-рано вчера бе входирана друга докладна във връзка със заявление от представителя на общината в Съвета на директорите Мирослав Йорданов, с което се докладва, че са провели заседания във връзка с образуваното в Бургаски окръжен съд дело за обявяване на дружеството в несъстоятелност.

„Установил е, че основание за подаването на молбата за обявяване на несъстоятелност от страна на Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда“ са неплатени трудови възнаграждения в размер на близо 30 000 лева за периода от март 2017-а до юни 2018-а. Съветът е предложил тези пари да бъдат платени със средства на общината, за да се оттегли молбата на агенцията. Предложено бе още правната комисия да избере процесуален представител, който да представлява ПСФК „Черноморец“ АД по образуваните търговски дела“, посочва в докладната Костантин Луков.

Правната комисия е предложила между клуба и общината да бъде подписан едногодишен договор за безлихвен заем в размер на 50 000 лева.

Инфо и снимка - Kotasport.com

Football24.bg използва бисквитки и подобни технологии. Научете повече в нашата Политика относно бисквитките. Вижте подробности. OK